A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési továbbképzési szakjára, amely költségvetési intézmények, költségvetési rend szerint gazdálkodók szakembereinek nyújt továbbképzési lehetőséget, a jelentkezési határidőt meghosszabbították 2023.08.14.-re.

A képzés két fél éves. Egy félévben 3-szor 3 napos képzésen vesznek részt a hallgatók (egy félévben 9 nap), amely túlnyomórészt online formában történik, a vizsgákkal egyetemben.

A képzésről, jelentkezésről, tantárgyakról bővebben:

https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/allamhaztartasi-gazdalkodas-es-ellenorzes/altalanos-informaciok

https://kti.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/allamhaztartasi-gazdalkodas-es-ellenorzes/kepzesi-dokumentumok