Az MSSZ 2017 szeptember. 9.-én 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart.
Helye: Sportok Háza
A rendkívüli közgyűlés reményeink szerint nagyon rövid ideig tart, mivel az Alapszabály harmonizálása a fő feladata az Ügyészség felhívása alapján.
Tárgya: Az elnökségi tagok kizárólagosan közgyűlésen választhatók mert  a kooptálási lehetőséget a törvény megszüntette.  
A közgyűlés a meghirdetett időpontban történő  határozatképtelen-
sége esetén egy órával később létszámra tekintet nélkül határozatképessé válik így akár 10-15 küldött is meghozhatja a kiegészítő határozatot.

     MSSZ