1) Az IWF Technikai Bizottságok 2017. január 01-től az egyenlő eredmények esetén megszűntette a súlycsoporton belül mért testsúly rangsor meghatározó szerepét.
A szabály módosítás értelmében az a versenyző végez előrébb, aki előbb teljesítette ugyanazt a súlyt. Az összetett eredményeknél is ugyanez az elv érvényesül. Az a versenyző végez előrébb, aki a lökésben előbb érte el ugyanazt az összteljesítményt.
Ha egy súlycsoport versenyét több csoportban (A-B) rendezik, az eredményhirdetés szempontjából ügy kell tekinteni, mintha egy verseny lett volna, és azonos összetett eredmény esetén a lökésgyakorlatok súlya, a kísérlet száma, illetve a húzott sorszám alapján kell kiszámolni melyik versenyző fejezte volna előbb be a versenyt.
 
Az IWF szabálymódosítás a hazai versenyrendszerben 2017. április 01-től lép hatályba, melyet az MSSZ elnöksége 2017.03.22/35. számú határozatával elfogadott.
Ettől az időponttól minden hazai versenyen az új szabály szerint kell a helyezéseket kiszámítani.
 
A szabály részletesen az MSSZ Szabálykönyv 30.§-ban olvasható.
 
2) Az új női súlycsoportokhoz tartozó minősítési szintek korcsoportonként a honlapon a Statisztika menüpontban megtekinthetők.
Az új szintek 2017. január 1.-től visszamenőleg érvényesek!