A vizsgáztató Bíróbizottság tagjai: Szabolcsi Károly – elnök, Fodor Emese – elnökhelyettes, Szabó György – tag, Máthé József – Technikai Bizottság elnöke és Bíró Bizottság tagja

A vizsga helyszíne: A Sportok Háza IV. emeleti Tárgyaló terem.

A vizsga résztvevői: A jelentkezés lezártával, 25 fő került regisztrálásra. Ebből 23 fő jelent meg.

Sikeres vizsgát tett 12 fő: Csipkés Erika, Dr. Dudás Balázs, Füzesi Anna, Keresztesi Márton, Mikhel Eszter, Pósa Tamara Alexa, Richter Laura Patrícia, Somfalvai Krisztina, Szabolcsi Richárd, Szalai Lili, Varga György, Varga Martin Csongor

A vizsga regisztrációval, adategyeztetéssel kezdődött; 09.00 – 10.00 óráig. A regisztrációt Fodor Emese Bíróbizottság elnökhelyettese és Máthé József a Technikai Bizottság elnöke végezte

Ezt követően 10.05- kor Szabolcsi Károly Bíróbizottsági elnök üdvözölte a megjelenteket s eredményesnek ítélte a regisztrációt. Örömét fejezte ki a megjelent létszámnak és, hogy a fiatalok megjelenésével a vizsgára való hajlandóságukkal a sportágunk jövőjének hite van. Majd átadta szót Máthé Józsefnek a Technikai Bizottság elnökének, hogy a vizsga lebonyolításának menetét adja közre a jelenlévőknek.

 Az elmúlt évek gyakorlatától némileg eltérő vizsgalapokon történt a vizsgáztatás. A vizsgakérdések újszerű összeállításával igyekeztek vizsgázó „barát” kérdés sorokat összeállítani. Ezek A – B lapokon lettek megjelenítve.

76 ponttól 90 pontig tekintették sikeresnek a vizsgát, amivel III. osztály besorolású bírói értékelés érhettek el. Ebből 2 év bírói tevékenység (jegyzőkönyv) elteltével lehet felsőbb minősítést szerezni.

Előadta még, hogy azon válogatott sportolók, akik 90% – os tesztet érnek el I.osztályú minősítést tudnak elérni.

Ezek után, Máthé József (A) és Szabó György (B) vizsgalapokat kiosztották. 10:15- kor elkezdődött a vizsga. A vizsga zárása 11:15- kor megtörtént.

Akik hamarabb befejezték, azok a vizsga teremből távoztak, a vizsga lap leadásával egy időben.

A vizsgalapok kiértékelése 11:16- kor megkezdődött. Három bizottsági tag a feladatlapokat megoldó kulcsok segítségével értékelte, melyet  Máthé József a Technikai Bizottság vezetője ellenőrzött le.

13:30- kor a vizsgalapok kiértékelése befejeződött. Az eredményeket Máthé József és Szabó György Bíróbizottsági tag ismertette. A sikertelen vizsgát tett vizsgázók távozhattak. A sikeres vizsgát tett vizsgázók visszatérve a vizsgaterembe leültek és egyesével a szükséges adminisztráció elvégzése (könyv kitöltés, díj befizetés) után a versenybírói igazolvány és a bírói jelvény átvétele után távoztak.

Szabolcsi Károly a Bíróbizottság elnöke és Szabó György Bíróbizottság tagja közreműködésével a sikertelen vizsgázó lehetőséget kapott vizsgalapja megtekintésére.

A résztvevők köszönetet mondtak a sikeres viszgáztatás lebonyolításárért a bizottságnak.