Tekintettel arra, hogy a versenybírói igazolványok érvényessége ez év
utolsó napján lejár, így a következő időszakra azokat a 2018. évtől meg-
hosszabbítatni, megújítani szükséges.
Az érvényesség meghosszabbítása januártól folyamatosan történik az
MSSZ-ben. Kérjük a bíró spottársakat, hogy igazolványaikat – esetleg az
adott évi licence kiváltásával egy időben – küldjék be a Bíróbizottsághoz.
Az adminisztráció elvégzése után értesítést küldünk az átvétel lehetőségéről.
Az évente esedékes bírói tesztvizsgát 2018-ban is szándékunkban van 
megtartani,melynek pontos időpontjáról értesítés jelenik majd meg honlapunkon.