A Technikai Bizottsághoz beérkező versenyjegyzőkönyvek gördülékeny, hiánymentes feldolgozása érdekében – a már korábban bevezetett – „sportorvosi engedély érvényessége” című adatlap újbóli kitöltését kérjük a versenyrendezőktől!

A versenyjegyzőkönyvek kötelező mellékletei:

  • a mérlegelési jegyzőkönyv,
  • a versenybíróság elnökének jelentése
  • a sportorvosi engedély érvényessége adatlap, amelyet csatolni kell 2021. november 01-től!

A megjelölt időponttól „sportorvosi engedély érvényessége” adatlap nélkül beküldött jegyzőkönyv érvénytelen! Az adatlap hiánytalan kitöltéséért a versenybíróság elnöke a felelős!

Máthé József

Technikai Bizottság elnöke