A Magyar Súlyemelő Szövetség  rendkívüli elnökségi ülésén 2021. 02.1-én az alábbi határozatot hozta:
A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége a megyei szövetségek működését a Felügyelő bizottság hatáskörébe utalja ellenőrzésre, egyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Súlyemelő Szövetséget 60 napra felfüggeszti az Alapszabály 33.§ 12) f. pontja és az SZMSZ 8§ 4) a. vi.  pontja alapján. Így felügyelő biztost nevez ki, a kinevezett felügyelő biztos az MSSZ általános alelnöke. Egyben Sáfián Ádám BAZ megyei elnököt a vizsgálat idejére eltiltja a megyei szövetség képviseletétől, amire  2021. február 1-től kizárólagos joggal az MSSZ általános alelnöke jogosult.
Indoklás:
. A BAZ megyei Súlyemelő Szövetség az Magyar Súlyemelő Szövetség származtatott jogi személye, és hivatalos jegyzőkönyvet a szövetséghez nem nyújtottak be Sáfián Ádám megválasztásáról, aki visszaélve e választott tisztségével, megtévesztette a Magyar Súlyemelő Szövetség tagszervezeteit és a megyei tagokat. Továbbá a  NAV-nál nem tett eleget a törvényi bejelentési kötelezettségének sem,mint új képviseletre jogosult.
 
Ezen kívül a  fent nevezett megyei szövetség az MSSZ-re nézve sportszerűtlen és lejárató hangvételű levelet küldött az MSSZ tagszervezeteinek Sáfián Ádám megyei elnök aláírásával, melynek 2020. évi beiktatásáról hivatalos tudomásunk nincs. Levelében leírja, hogy a Szövetségben „urambátyám” világ működik.
Ezért felkérjük a tagságot, akik ilyenről tudnak, hogy tájékoztassák a Felügyelő Bizottságot, Bódi Ferenc FB elnök urat, mert az elmúlt években nem tapasztaltak ilyet.
                 MSSZ